Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Tietosuoja

Tietosuojavastaava

  • seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista koko organisaatiossa ja tuo esiin havaitsemiaan puutteita
  • antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille
  • antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojan vaikutustenarvioinnin (DPIA) tekemisestä ja valvoo vaikutustenarvioinnin toteutusta
  • on rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
  • tekee yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa ja toimii valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä.

Yhteystiedot

Keski-Suomen hyvinvointialueen tietosuojavastaavana toimii Irma Latikka.

  • puhelin: 040 014 7217
  • sähköpostiosoite: tietosuoja@hyvaks.fi . Älä lähetä salassa pidettäviä tietoja tämän sähköpostin kautta.

Mikäli sinulla on tarve lähettää salassa pidettävää tietoa tietosuojavastaavalle, voit tehdä sen käyttämällä turvapostia.

  • Mene osoitteeseen turvaposti.hyvaks.fi
  • Tunnistaudu turvapostiin
  • Lähetä viesti ja mahdollinen liite turvapostin liitteenä vastaanottajalle "Hyvaks Tietosuoja".

Tietosuojaselosteet

Pelastustoimen tietosuoja

Tietosuoja pelastustoimen verkkosivuilla.